Zalety i wady transportu intermodalnego

Transport intermodalny jest typem transportu polegającym na przewozie ładunku różnymi środkami transportu. W praktyce oznacza to, że ładunek przewozi się różnymi gałęziami transportu (transport samochodowy, kolejowy, morski) przy wykorzystaniu tylko jednej jednostki ładunkowej, podczas całej trasy przejazdu.

Za jednostkę ładunkową uznaje się różnego rodzaju palety, pakiety oraz kontenery, które ulegają przeniesieniu między poszczególnymi środkami transportu, bez konieczności przeładunku towaru. Do przewozu ładunków w transporcie samochodowym wykorzystuje się również naczepy samochodowe oraz nadwozia wymienne. W transporcie kolejowym stosuje się platformy, czyli specjalistyczne wagony przeznaczone do przewożenia kontenerów. Dzięki zastosowaniu różnorakich sposobów pakowania przeniesienie towarów pomiędzy poszczególnymi środami transportu jest mniej uciążliwe. Wraz z mechanizacją prac przeładunkowych wpływa również na szybkość oraz zmniejszoną pracochłonność procesu przeładunkowego, oraz obniżenie kosztów przeładunku.

Zalety transportu intermodalnego

Transport intermodalny poprzez zastosowanie jednej jednostki ładunkowej ma wiele zalet. Przede wszystkim wpływa na obniżenie kosztów transportu oraz zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych w przewożonym towarze. Dzięki wyeliminowaniu drobiazgowego przeładunku wpływa na szybsze i terminowe dostarczanie towaru do punktu docelowego. Zwiększa się liczba możliwych sposobów przewozu oraz wzrasta wielkość jednorazowej partii ładunku. Wszystko to w ostatecznym rozrachunku wpływa na jakość usług transportowych.

Wady transportu intermodalnego

Transport intermodalny, jak każdy rodzaj transportu posiada również wady. W tym przypadku wiąże się to z koniecznością użycia do specjalistycznego sprzętu do przeładunku, takich jak suwnice, samojezdne maszyny czy dźwigi. Urządzenia te powinny stanowić podstawowe wyposażenie terminali kolejowych, co wiąże się z poniesieniem kosztów na ich zakup oraz montaż. Jest to jednak inwestycja jednorazowa, która opłaca się w dłuższym okresie.

Zalety transportu itermodalnego przewyższają ewentualne koszty, wpływają na wzrost wydajności transportu, zmniejszenie kosztów przewozów i eliminację szkód. Dlatego można go uznać za rozwiązanie przyszłościowe.

Na podobny temat możesz przeczytać również tu:

Magazynowanie na Śląsku