Wynagrodzenie chorobowe – co warto na ten temat wiedzieć?

Osoby, które wykonują swój wyuczony zawód lub inne zajęcie w ramach podpisanej umowy o pracę, mają prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jednak, czy faktycznie każdy pracownik ma na to szansę i jak długo będzie otrzymywał pieniądze z tego tytułu

Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje tym osobom, które wciąż pozostają w stosunku pracy i przedstawią zaświadczenie lekarskie wskazujące na niezdolność do jej wykonywania. Warunek jest tu tylko jeden, osoba ta (pracownik), musi podlegać ubezpieczeniu minimum 30 dni wstecz. W przeciwnym razie wynagrodzenie to nie zostanie mu wypłacone, nawet pomimo przedstawienia wspomnianego zaświadczenia od lekarza.

Jak długo pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie?

Jeżeli pracownik jeszcze nie ukończył 50 lat, będzie otrzymywał wynagrodzenie chorobowe przez ustalony okres 33 dni. Z kolei po ukończeniu wspomnianego wieku, tylko przez 14 dni. Limit ten wynika z roku kalendarzowego i jest niezależny od liczby pracodawców, u których chory pracował wcześniej.

Co jest dowodem niezdolności do pracy?

Dowodem niezdolności pracownika do pracy jest z reguły zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza w postaci papierowego druku ZUS ZLA, ale jak się okazuje, tylko do 1 lipca 2018 roku. Później zwolnienia przybiorą nowoczesną formę elektroniczną. Choć trzeba podkreślić, że już dziś takie zwolnienia wielu pracodawców aktualnie akceptuje. Ponadto dokument ten może być wydrukiem elektronicznego zaświadczenia. Możliwości jest bardzo wiele, ale najważniejsze jest to, aby w końcu to zaświadczenie dotarło do odpowiedniego organu jakim jest ZUS we właściwej postaci.

Zadania pracodawcy w zaistniałych okolicznościach

Pracodawca przede wszystkim musi ustalić prawo do wynagrodzenia chorobowego, a następnie obliczyć je i wypłacić pracownikowi. Kiedy przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń maksymalnie 20 ubezpieczonych, to w momencie wyczerpania limitu wynagrodzenia chorobowego, do czego prowadzi ich dalsza niezdolność do wykonywania powierzonej pracy, przekazuje dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie płatnika składek, czyli tak zwane zaświadczenie ZUS Z-3. Wówczas chory może starać się o tak zwany zasiłek chorobowy. Jeżeli niezdolność do pracy jest na tyle poważna i trwa kolejne dni, tygodnie, czy miesiące, może w dalszej kolejności ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, a następnie o rentę z tytułu owej niezdolności do pracy. W tym momencie zyskując do niej prawo, nie może już podjąć żadnej pracy zarobkowej.

Autor tekstu Szukampracy.pl – bezpłatne oferty pracy

bawariamotors.pl/mini/serwis-i-czesci/