Gdzie możemy szukać pomocy prawnej?

Obowiązujący w Polsce system prawny ma chronić obywateli i umożliwiać im rozsądzanie wątpliwych kwestii, ale wiąże się też z określaniem naszych obywatelskich obowiązków. Dla wielu z nas jest to dziedzina obca i nieprzyjazna, staramy się unikać wszelkich kontaktów z przedstawicielami prawa. Wymiar sprawiedliwości kojarzony jest głównie ze skomplikowanymi procesami, nieprzyjemnościami i zawiłymi kodeksami. Nic dziwnego, że gdy okazuje się, że otrzymujemy wezwanie w jakiejś sprawie od razu zastanawiamy się, co się stało i czy na pewno mamy czyste sumienie. Ale prawo to nie tylko spektakularne procesy – to szereg działań, z którymi każdy z nas ma prędzej czy później do czynienia. Po śmierci bliskiej osoby powinniśmy zająć się kwestiami spadkowymi oraz zakończeniem ziemskich spraw zmarłego. Przy podpisywaniu umowy na abonament telefoniczny podpisujemy dziesięć stron dokumentów, często nie zapoznając się z nimi zbyt dokładnie  – a przecież zawarte w nich informacje są istotne, jeśli umowa nie spełnia naszych wymagań lub jeśli chcemy zakończyć ją przed czasem.

Wszelkie procesy bankowe są również regulowane polskim prawem, a każdy pracownik powinien znać kodeks pracy, by móc świadomie decydować się na podjęcie nowych obowiązków. Korzystanie z usług prawników to zatem często konieczność – niestety nie każdy z nas może sobie pozwolić na ponoszenie dodatkowych opłat. Jeśli potrzebna jest nam pomoc prawna, Poznań – jak wiele polskich miast – realizuje postanowienia Karty Praw Unii Europejskiej oraz Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W myśl ich założeń najubożsi obywatele powinni mieć możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. W całej Polsce powstało ponad tysiąc punktów oferujących pomoc, w Poznaniu dostępne są natomiast 22. Niestety aktualnie nieodpłatne porady przysługują osobom do 26. roku życia oraz po 65, a także posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci i weterani. Również mieszkańcy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych oraz awarii technicznych mogą zgłosić się po pomoc prawną. Jeżeli potrzebujemy informacji na temat prawa pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej lub poradnictwa w sprawach karnych, administracyjnych, cywilnych lub rodzinnych, pomogą nam specjaliści z dużym doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Możemy zasięgnąć także porad dotyczących sporządzania pism, np. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe mamy możliwość uzyskania informacji u doradców podatkowych.

Źródło:
http://engelgardt.pl/obszary-specjalizacji/