Farmakologiczne leczenie zespołu zależności alkoholowej

Leczenie alkoholizmu może być prowadzone na kilka sposobów. Za najskuteczniejszą terapię uważa się tę odbywaną w warunkach zamkniętych. Decyzja alkoholika o pozostaniu pod stałą kontrolą specjalistów, bywa jednak trudna do uzyskania. Zanim uzależniony sam uświadomi sobie potrzebę podjęcia tak radykalnych kroków, zazwyczaj to jego bliscy nalegają, by wyraził zgodę na leczenie w klinice. Niestety, od rozpoczęcia rozmów o terapii do momentu, w którym rzeczywiście następuje przyjęcie chorego do ośrodka leczenia uzależnień, jego stan często jest już na tyle poważny, że poza samym odwykiem i psychoterapią, konieczne jest zastosowanie leczenie farmakologicznego.

Pierwszy etap leczenia – odtrucie
Aby można było rozpocząć psychoterapię, każdy uzależniony musi najpierw odzyskać pełną świadomość swoich czynów. Zarówno osoby pozostające pod wpływem alkoholu, jak również te, które już trzeźwieją, ale mają za sobą dłuższy okres picia, potrzebują detoksu. Odtruwanie ma tak duże znaczenie, ponieważ badania wskazują, że alkohol może utrzymywać się w organizmie nawet do 6 miesięcy po zaprzestaniu jego spożywania! Już podczas detoksykacji, nie tylko pilnuje się, by pacjent nie spożywał napojow procentowych, ale często też wspomaga się go lekami, by spokojniej zniósł objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Szereg dolegliwości towarzyszących nagłemu odstawieniu picia bywa nieprzyjemny, a w skrajnych przypadkach, nawet niebezpieczny dla zdrowia. Dla wzmocnienia organizmu, często suplementuje się wtedy najważniejsze witaminy i minerały oraz podaje glukozę i insulinę. W poważniejszych stanach można też zastosować beta-blokery, benzodiazepiny oraz środki chroniące i wzmacniające wątrobę.

Leczenie farmakologiczne alkoholików
Po odtruciu przeprowadzana jest szczegółowa diagnoza, która pozwala opracować dokładny plan terapeutyczny. Choć dalsze leczenie opiera się już głównie na psychoterapii i uświadamianiu choremu, jak szkodliwy jest jego nałóg oraz w jaki sposób może radzić sobie z problemami, nie sięgając po napoje procentowe, to jednak w niektórych sytuacjach kontynuowana jest farmakoterapia. Leki niezbędne są w przypadku pacjentów, u których głód alkoholowy jest na tyle silny, że utrudnia prowadzenie terapii właściwej. Jako leki na ZZA, najczęściej podaje się Akamprozat i Naltrexon. Ich zadaniem jest zmniejszanie chęci sięgnięcia po alkohol. Dzieje się tak ze względu na stymulację odpowiednich receptorów układu nerwowego oraz na zwiększenie poziomu serotoniny. U chorych, u których alkoholizmowi towarzyszyły stany depresyjne lub zaburzenia nerwicowe, stosuje się także leki antydepresyjne oraz uspokajające.